Demetria Kalodimos

Journalist and Moderator of this event, Demetria Kalodimos