2018 Rising Star Kiddie Academy Myranda Jones and Jason Jones

2018 Rising Star Kiddie Academy Myranda Jones and Jason Jones

NBCC Rising Star, Kiddie Academy: Jason Jones, Carolyn Waller and Myranda Jones