obama

obama

l-r; Former President Barack Obama and Uhuru Muigai Kenyatta, Kenya President